Nr. 693 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călmățui, raionul Hâncești

  • 21.09.2022
  • 2012
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Călmățui, raionul Hâncești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Rusu Victor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Călmățui, raionul Hâncești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Călmățui îi revine candidatului supleant Guiban Irina de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hâncești (sediul Ialoveni) din 31 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Borș Ion de pe lista aceluiași partid.
Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la data de 6 iulie curent, iar Comisia l-a recepționat pe 15 septembrie 2022, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului sătesc Călmățui nu a respectat termenul stabilit la pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 22, pct. 23 și pct. 29 lit. c), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Călmățui, raionul Hâncești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Călmățui, raionul Hâncești, candidatului supleant Guiban Irina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Guiban Irina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Călmățui, doamna Guiban Tatiana, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 sau pe adresa de email info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 septembrie 2022
Nr. 693