Nr. 789 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia

  • 25.11.2022
  • 409
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Cedîrean Savveli ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea îi revine candidatului supleant Colţova Anna de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Comrat din 28 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Neagu Victor de pe lista aceluiași bloc electoral.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art.10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cedîrean Savveli ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Colţova Anna de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Colţova Anna asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau la adresa de e-mail info@cec.md.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 25 noiembrie 2022
Nr. 789