Nr. 796 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șolcani, raionul Soroca

  • 29.11.2022
  • 387
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Șolcani, raionul Soroca
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Purici Constantin ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Șolcani, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Șolcani îi revine candidatului supleant Spoială Simion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 31 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art.164 alin. (1) și art.165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Șolcani, raionul Soroca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Șolcani, raionul Soroca, candidatului supleant Spoială Simion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Spoială Simion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau la adresa de e-mail info@cec.md.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 29 noiembrie 2022
Nr. 796