Nr. 798 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia

  • 29.11.2022
  • 438
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului independent Anastasov Vadim din cadrul Consiliului municipal Comrat, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Întrucât a devenit vacant un mandat de consilier deținut de un consilier independent, a fost restabilit șirul descrescător în condițiile art. 144 alin. (10) din Codul electoral, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică i-a revenit candidatului supleant independent Cîssa Piotr. Dat fiind faptul că domnul Cîssa Piotr a refuzat atribuirea mandatului, a fost din nou restabilit șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică i-a revenit candidatului supleant independent Bolgar Andrei. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărârea Judecătoriei Comrat din 26 octombrie 2019.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u) și art. 144 alin. (10) și alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e),  pct. 25, pct. 27 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului independent Anastasov Vadim din cadrul Consiliului municipal Comrat, UTA Găgăuzia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, candidatului supleant independent Bolgar Andrei.
3. Se preavizează consilierul Bolgar Andrei asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau la adresa de e-mail info@cec.md.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 29 noiembrie 2022
Nr. 798