Nr. 996 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni

  • 21.03.2023
  • 587
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Castraveț Aliona aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Întrucât lista candidaților supleanți a Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” s-a epuizat, a fost restabilit șirul descrescător în condițiile art. 172 alin. (9) din Codul electoral, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European).
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici îi revine candidatului supleant Stici Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European), confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hîncești (sediul Ialoveni) din 30 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține adeverința primăriei privind imposibilitatea identificării pe teritoriul localității a candidatului supleant Vutcariov Anastasia și declarația de refuz a candidatului supleant Lupașcu Ana de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), art. 32, art. 172 alin. (9) și alin. (12) din Codul electoral, art.10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 24 și pct. 29 lit. b), e), f) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Castraveț Aliona aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni, candidatului supleant Stici Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European).
3. Se preavizează consilierul Stici Gheorghe asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md). 
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 martie 2023
Nr. 996