Nr. 1089 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Strășeni

  • 24.05.2023
  • 1490
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Strășeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Cotorobai Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Strășeni îi revine candidatului supleant Mitrea Veaceslav de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Strășeni (sediul Central) din 5 noiembrie 2019.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), art. 32, art. 172 alin. (12) din Codul electoral, art.10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cotorobai Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Strășeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Strășeni candidatului supleant Mitrea Veaceslav de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Mitrea Veaceslav asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                            Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 24 mai 2023
Nr. 1089