Nr. 2461 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești

  • 09.04.2019
  • 191
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești

 

Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești, prin decizia nr. 2/10 din 26 februarie 2019, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Russu Victor, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Negureni îi revine candidatului supleant Balan Tudor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești  din 24 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești, candidatului supleant Balan Tudor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Balan Tudor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul                                                                                    

Comisiei Electorale Centrale                                                               Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 09 aprilie 2019

Nr. 2461