Nr. 2489 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîșcani

  • 07.05.2019
  • 533
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîșcani

 

Prin hotărîrea nr. 2442 din 26 martie 2019, Comisia Electorală Centrală a constatat, încetarea înainte de termen, în legătură cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, a mandatului consilierului Bujor Alexandru, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Singureni, în baza actului de constatare emis de Autoritatea Naţională de Integritate și a declarat vacant un mandat de consilier.

Ulterior, Comisia a recepționat setul de acte necesar atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

     Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a epuizat,  se restabileşte şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidaţi ai Partidului Democrat din Moldova.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîșcani îi revine candidatului supleant Crețu Liuba de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîșcani din 29 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (9) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîșcani, candidatului supleant Crețu Liuba de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

2. Se preavizează consilierul Crețu Liuba asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Alina RUSSU

                                               

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Veaceslav AGRIGOROAE                                                      

Chișinău, 7 mai 2019

Nr. 2489