Nr. 2491 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni

  • 07.05.2019
  • 517
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni

 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Untila Andrei ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Codreanca îi revine candidatului supleant Musteața Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 3 iulie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declarațiile candidaților supleanți Creciun Maia, Untila Galina, Cojocari Pantelimon, Enachi Angela, Rotaru Teodor și Abrutin Mihail prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier, precum și de adeverința primăriei cu privire la aflarea peste hotare a candidatului supleant Țapordei Vasile de pe lista aceluiași partid.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Untila Andrei ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Codreanca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni, candidatului supleant Musteața Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Musteața Elena asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Alina RUSSU

                                               

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Veaceslav AGRIGOROAE                                                      

Chișinău, 7 mai 2019

Nr. 2491