Nr. 2492 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni

  • 07.05.2019
  • 530
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni

 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Cozmulici Veaceslav ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancăîn Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Negrești îi revine candidatului supleant Tudorica Elvira de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 9 iulie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declarația candidatului supleant Picicurov Alexandru de pe lista aceleiași formațiuni politice, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cozmulici Veaceslav ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancăîn Consiliul sătesc Negrești.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni, candidatului supleant Tudorica Elvira de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă.

3. Se preavizează consilierul Tudorica Elvira asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Alina RUSSU

                                               

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Veaceslav AGRIGOROAE                                                      

Chișinău, 7 mai 2019

Nr. 2492