Nr. 2583 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia

  • 20.08.2019
  • 411
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia

 

Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, prin decizia nr. 7/20 din 28 iunie 2019, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Caragheorghi Dmitri ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.

Întrucît lista candidaților supleanți a Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” s-a epuizat, se restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești îi revine candidatului supleant Radov Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Vulcănești din 24 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de certificatul de deces al candidatului supleant Baurciulu Fiodor de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, precum și de declarația candidatului supleant Marcenco Vladimir de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.

Totodată, Comisia constată că decizia consiliului orășenesc a fost adoptată la data de 28 iunie 2019, iar la Comisie a parvenit în data de 6 august 2019. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului orășenesc Vulcănești nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulament.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (9) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/ 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c), pct. 24, pct. 29 lit. d) și lit. e) şi pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Radov Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.

3. Se preavizează consilierul Radov Ivan asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Se atenționează secretarul Consiliului orășenesc Vulcănești, doamna Cerneva Marina, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 20 august 2019

Nr. 2583