Nr. 2881 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina

  • 07.11.2019
  • 414
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina

 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Godoroja  Andrei ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova  în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Rezina îi revine candidatului supleant Cernega Vera de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Rezina din 30 octombrie 2019. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Borgan Serafima de pe lista aceluiași partid, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b), lit. e) și lit. g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Godoroja Andrei ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina, candidatului supleant Cernega Vera de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

3. Se preavizează consilierul Cernega Vera asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 7 noiembrie 2019

Nr. 2881