Nr. 3333 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zastînca, raionul Soroca

  • 13.12.2019
  • 273
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Zastînca, raionul Soroca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Vîsoțchii Victor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Zastînca, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Zastînca îi revine candidatului supleant Corovlean Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 30 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Vîsoțchii Victor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Zastînca, raionul Soroca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Zastînca, raionul Soroca, candidatului supleant Corovlean Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Corovlean Mihail asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 13 decembrie 2019

Nr. 3333