Nr. 3651 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei

  • 24.01.2020
  • 122
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Albu Angela aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni îi revine candidatului supleant Vitu Alexandru de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 6 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) şi pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Albu Angela aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei, candidatului supleant Vitu Alexandru de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS.
3. Se preavizează consilierul Vitu Alexandru asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 24 ianuarie 2020
Nr. 3651