Nr. 3654 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia

  • 24.01.2020
  • 129
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Chirnev Vladimir ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Salcia îi revine candidatului supleant Trifonoglo Anna de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 30 octombrie 2019.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului a fost depusă la consiliu pe data de 8 noiembrie 2019, iar la Comisie a fost recepționată pe 21 ianuarie 2020, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Salcia nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Chirnev Vladimir ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia, candidatului supleant Trifonoglo Anna de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Trifonoglo Anna asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Salcia, doamna Sacalî Svetlana, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 24 ianuarie 2020
Nr. 3654