Nr. 3892 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca

  • 12.05.2020
  • 1160
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Custurov Vitali ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale deținute de Comisie, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca îi revine candidatului supleant Mitrofan Nicolae de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia (sediul Central) din 7 noiembrie 2020.

În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Custurov Vitali ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca, candidatului supleant Mitrofan Nicolae de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” .

3. Se preavizează consilierul Mitrofan Nicolae asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                             Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                         Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 12 mai 2020

Nr. 3892