Nr. 4018 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău

  • 07.07.2020
  • 369
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău

 

Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău, prin decizia nr. 3/4 din 22 mai 2020, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Șalari Vitalie ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi îi revine candidatului supleant Șalari Andrei de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 14 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/ 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău, candidatului supleant Șalari Andrei de pe lista Partidului Liberal.

3. Se preavizează consilierul Șalari Andrei asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 7 iulie 2020

Nr. 4018