Nr. 4053 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca

  • 27.07.2020
  • 500
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca

 

            Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Topada Olga aleasă pe lista Blocului Electoral "ACUM Platforma DA și PAS" în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia îi revine candidatului supleant Iabanji Ion de pe lista Blocului Electoral "ACUM Platforma DA și PAS", confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 6 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Topada Olga aleasă pe lista Blocului Electoral "ACUM Platforma DA și PAS" în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca, candidatului supleant Iabanji Ion de pe lista Blocului Electoral "ACUM Platforma DA și PAS".

3. Se preavizează consilierul Iabanji Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

                                          

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       
Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 27 iulie 2020

Nr. 4053