Nr. 4098 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni

  • 07.08.2020
  • 148
  • 0
H O T Ă RÂ R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Ghetmancenco Tatiana aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi îi revine candidatului supleant Șveț Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Drochia (sediul Glodeni) din 26 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ghetmancenco Tatiana aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni, candidatului supleant Șveț Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Șveț Ivan asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 07 august 2020
Nr. 4098