Nr. 4099 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova

  • 07.08.2020
  • 160
  • 0
H O T Ă RÂ R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Leova
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Sandu Nadejda aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Leova, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Leova îi revine candidatului supleant Prițcan Victor de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 2 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Sandu Nadejda aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Leova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova candidatului supleant Prițcan Victor de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Prițcan Victor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 07 august 2020
Nr. 4099