Nr. 4101 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei

  • 07.08.2020
  • 144
  • 0
H O T Ă RÂ R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Țurcanu Silvia aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni îi revine candidatului supleant Plăcintă Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 6 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Țurcanu Silvia aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei, candidatului supleant Plăcintă Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Plăcintă Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 07 august 2020
Nr. 4101