Nr. 4159 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca

  • 01.09.2020
  • 517
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca

 

            Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Cozmenco Claudia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca îi revine candidatului supleant Gribineț Eugenia de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 31 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cozmenco Claudia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca, candidatului supleant Gribineț Eugenia de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Gribineț Eugenia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 1 septembrie 2020

Nr. 4159