Nr. 4450 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Putinești, raionul Florești

  • 28.10.2020
  • 88
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Putinești, raionul Florești

Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Pleșca Gheorghe ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Putinești, raionul Florești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Putinești îi revine candidatului supleant Ghercave Irina de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea ale Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 5 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și 29 lit. c) şi e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Putinești, raionul Florești.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Putinești, raionul Florești, candidatului supleant Ghercave Irina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Ghercave Irina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 28 octombrie 2020

Nr. 4450