Nr. 4451 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina

  • 28.10.2020
  • 85
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina

 

            Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina, prin decizia nr. 6/1 din 26 septembrie 2020, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Scînteianu Emanoil ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peciște îi revine candidatului supleant Pleșca Nadejda de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei din 31 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c), și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

1.  Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina, candidatului supleant Pleșca Nadejda de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3.  Se preavizează consilierul Pleșca Nadejda asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 28 octombrie 2020

Nr. 4451