Nr. 4453 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni

  • 28.10.2020
  • 84
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Calmîș Gheorghe ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Pănășești îi revine candidatului supleant Pînzaru Ion de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Strășeni din 5 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v),  art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e)  din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1.  Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni, candidatului supleant Pînzaru Ion de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3.  Se preavizează consilierul Pînzaru Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 28 octombrie 2020

Nr. 4453