Nr. 4516 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova

  • 22.11.2020
  • 172
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Tcaci Serghei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”  în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Cneazevca îi revine candidatului supleant Moiseev Grigore de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 3 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul Tcaci Serghei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”  în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova, candidatului supleant Moiseev Grigore de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.

3. Se preavizează consilierul Moiseev Grigore asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                               Vladimir ȘARBAN

 

Chişinău, 22 noiembrie 2020

Nr. 4516