Nr. 4518 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova

  • 22.11.2020
  • 178
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Bostan Serghei ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”  în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși îi revine candidatului supleant Casapu Lidia de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 6 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Bostan Serghei ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”  în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova, candidatului supleant Casapu Lidia de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierul Casapu Lidia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                                Vladimir ȘARBAN

 

Chişinău, 22 noiembrie 2020

Nr. 4518