Nr. 4606 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sângerei

  • 19.01.2021
  • 162
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sângerei
 
            Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sângerei,  prin decizia nr. 6/2 din 4 decembrie 2020, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Micușa Ludmila aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi îi revine candidatului supleant Cojocari Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 6 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1.  Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sângerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sângerei, candidatului supleant Cojocari Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3.  Se preavizează consilierul Cojocari Mihail asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
            4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 19 ianuarie 2021
Nr. 4606