Nr. 4607 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Racovăț, raionul Soroca

  • 19.01.2021
  • 137
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Racovăț, raionul Soroca
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Ciubotaru Ion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Racovăț, raionul Soroca precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Racovăț îi revine candidatului supleant Zabulica Maria de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Soroca din 30 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v),  art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1.  Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Racovăț, raionul Soroca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Racovăț, raionul Soroca, candidatului supleant Zabulica Maria de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Zabulica Maria asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 19 ianuarie 2021
Nr. 4607