Nr. 4608 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cojușna, raionul Strășeni

  • 19.01.2021
  • 151
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Cojușna, raionul Strășeni
 
            Consiliul sătesc Cojușna, raionul Strășeni, prin decizia nr. 7.24 din 10 decembrie 2020, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Stepan Ruslan ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cojușna îi revine candidatului supleant Nastas Maria de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea suplimentară a  Judecătoriei Strășeni (sediul Central) din 23 decembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) şi pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1.  Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cojușna, raionul Strășeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cojușna, raionul Strășeni, candidatului supleant Nastas Maria de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3.  Se preavizează consilierul Nastas Maria asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
            4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                    Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 19 ianuarie 2021
Nr. 4608