Nr. 4610 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia

  • 19.01.2021
  • 157
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia
 
Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, prin decizia nr. 14/11 din 14 decembrie 2020, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului independent Oprea Vitali. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.
Întrucât a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine candidatului supleant independent Ceban Elena, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Comrat (sediul Central) din 30 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (10) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c), pct. 27 și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, candidatului supleant independent Ceban Elena.
3. Se preavizează consilierul Ceban Elena asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 19 ianuarie 2021
Nr. 4610