Nr. 4672 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița

  • 16.02.2021
  • 215
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Untu Vadim ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova îi revine candidatului supleant Iacobciuc Ana de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Ocnița) din 1 noiembrie 2019. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declaraţia de refuz a candidatului supleant Lupu Stanislav de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Untu Vadim ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, candidatului supleant Iacobciuc Ana de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Iacobciuc Ana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 16 februarie 2021
Nr. 4672