Nr. 4674 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sângerei

  • 16.02.2021
  • 235
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Sângerei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Bologan Vasile ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul raional Sângerei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Sângerei îi revine candidatului supleant Guțu Victor de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 8 noiembrie 2019. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de certificatul de deces al candidatului supleant Slobodzean Veaceslav de pe lista acestui partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Sângerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Sângerei candidatului supleant Guțu Victor de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Guțu Victor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 16 februarie 2021
Nr. 4674