Nr. 4675 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești

  • 16.02.2021
  • 236
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești
 
Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești,  prin decizia nr.1/1 din 15 ianuarie 2021, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Dabija Leontie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni îi revine candidatului supleant Croitor Evghenia de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Șoldănești) din 4 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) şi pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești, candidatului supleant Croitor Evghenia de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Croitor Evghenia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 16 februarie 2021
Nr. 4675