Nr. 4676 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia

  • 16.02.2021
  • 213
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Taraclia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Popova Galina aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul raional Taraclia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Taraclia îi revine candidatului supleant Sabii Fiodor de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 30 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Popova Galina aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul raional Taraclia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Taraclia candidatului supleant Sabii Fiodor de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Sabii Fiodor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 16 februarie 2021
Nr. 4676