Nr. 4701 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul

  • 05.03.2021
  • 177
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Cuşcenco Vasili ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe îi revine candidatului supleant Creţu Aliona de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 5 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul, candidatului supleant Creţu Aliona de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Creţu Aliona asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                          Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 5 martie 2021

Nr. 4701