Nr. 4702 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Râșcani

  • 05.03.2021
  • 176
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Râșcani

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Axentiuc Victoria, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Râșcani, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Întrucât lista candidaților supleanți a Partidului Democrat din Moldova s-a epuizat, se restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea Partidul Politic „Șor”.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți îi revine candidatului supleant Gherman Ion de pe lista Partidul Politic „Șor”. Listele au fost confirmate prin hotărârea Judecătoriei Drochia (sediul Râșcani) din 26 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (9) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 24 şi pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Axentiuc Victoria, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Râșcani.

            2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Râșcani, candidatului supleant Gherman Ion de pe lista Partidul Politic „Șor”.

3. Se preavizează consilierul Gherman Ion asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

                                          

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 martie 2021

Nr. 4702