Nr. 4703 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbeni, raionul Râșcani

  • 05.03.2021
  • 167
  • 0

 

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Pociumbeni, raionul Râșcani

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Tanasiuc Oxana aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Pociumbeni, raionul Râșcani, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pociumbeni îi revine candidatului supleant Nenița Liudmila de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Drochia (sediul Râșcani) din 26 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) şi e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Tanasiuc Oxana aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Pociumbeni, raionul Râșcani.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pociumbeni, raionul Râșcani, candidatului supleant Nenița Liudmila de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Nenița Liudmila asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 5 martie 2021

Nr. 4703