Nr. 4760 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bursuc, raionul Nisporeni

  • 05.04.2021
  • 137
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Bursuc, raionul Nisporeni

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Puia Vasilii ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bursuc, raionul Nisporeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bursuc îi revine candidatului supleant Rusu Lidia de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 29 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Puia Vasilii ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bursuc, raionul Nisporeni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bursuc, raionul Nisporeni, candidatului supleant Rusu Lidia de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Rusu Lidia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 aprilie 2021

Nr. 4760