Nr. 4762 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni

  • 05.04.2021
  • 155
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni

 

Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni, prin decizia nr. 01/29 din 26 februarie 2021 a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Scofîrnac Inga aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Recea îi revine candidatului supleant Pleșca Vasile de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Strășeni din 1 noiembrie 2019.

Totodată, Comisia constată că decizia consiliului local a fost adoptată la data de 26 februarie 2021, iar la Comisie a fost recepționată pe 31 martie 2021, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului sătesc Recea nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e), pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni, candidatului supleant Pleșca Vasile de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierul Pleșca Vasile asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Recea, doamna Draguțan Mariana, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

                   

Chișinău, 5 aprilie 2021

Nr. 4762