Nr. 4763 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni

  • 05.04.2021
  • 186
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Ungheni

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Pirogan Stepan ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Ungheni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Ungheni îi revine candidatului supleant Cebanu Iurie de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 29 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v),  art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ungheni, candidatului supleant Cebanu Iurie de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3.  Se preavizează consilierul Cebanu Iurie asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 5 aprilie 2021

Nr. 4763