Nr. 4764 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni

  • 05.04.2021
  • 180
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Popovici Eugeniu ales pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă” în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cetireni îi revine candidatului supleant Gorincioi Lidia de pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 5 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Popovici Eugeniu ales pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă” în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni, candidatului supleant Gorincioi Lidia de pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă”.

3. Se preavizează consilierul Gorincioi Lidia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 aprilie 2021

Nr. 4764