Nr. 5016 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Căinarii Vechi, raionul Soroca

  • 15.06.2021
  • 205
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Căinarii Vechi, raionul Soroca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Sîrbu Diana aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Căinarii Vechi, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Căinarii Vechi îi revine candidatului supleant Tagadiuc Nicolai de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”confirmată prin hotărârea Judecătoriei Soroca din 28 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 şi pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Sîrbu Diana aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Căinarii Vechi, raionul Soroca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Căinarii Vechi, raionul Soroca, candidatului supleant Tagadiuc Nicolai de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Tagadiuc Nicolai asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 iunie 2021

Nr. 5016