Nr. 5015 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni

  • 15.06.2021
  • 199
  • 0

 

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni

 

Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni, prin decizia nr. 03.8 din 25 martie 2021 a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Gorincioi Veaceslav ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Brătuleni îi revine candidatului supleant Dubac Valentin de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 28 octombrie 2019.

Totodată, Comisia constată că decizia consiliului local a fost adoptată la data de 25 martie 2021, iar la Comisie a fost recepționată pe 8 iunie 2021, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Brătuleni nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e), pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni, candidatului supleant Dubac Valentin de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Dubac Valentin asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Brătuleni, doamna Macovei Dorina, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                 Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 iunie 2021

Nr. 5015