Nr. 5014 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești

  • 15.06.2021
  • 209
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Cîșlaru Alexei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos îi revine candidatului supleant Potorac Petru de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Central) din 31 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești, candidatului supleant Potorac Petru de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Potorac Petru asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 iunie 2021

Nr. 5014