Nr. 5012 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gașpar, raionul Edineț

  • 15.06.2021
  • 175
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Gașpar, raionul Edineț

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Griciuc Simion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Gașpar, raionul Edineț, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

La examinarea documentelor prezentate s-a constatat că certificatul de deces al consilierului a fost emis la data de 28 aprilie 2021, iar setul de documente a fost recepționat la Comisie pe 31 mai 2021, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului sătesc Gașpar nu a respectat termenul stabilit la pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

Întrucât lista candidaților supleanți a Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a epuizat, se restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea Partidului Politic „Șor.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Gașpar îi revine candidatului supleant Liogchii Viorica de pe lista Partidului Politic „Șor, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Central) din 5 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (9) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 22, pct. 24 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1 Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Gașpar, raionul Edineț.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Gașpar, raionul Edineț, candidatului supleant Liogchii Viorica de pe lista Partidului Politic „Șor..

3. Se preavizează consilierul Liogchii Viorica asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Gașpar, doamna Gribincea Aliona, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 iunie 2021

Nr. 5012