Nr. 5031 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași

  • 17.06.2021
  • 157
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași

 

Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași, prin decizia nr. 02/10 din 14 mai 2021 a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Prunici Tudor ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit concurentului electoral respectiv.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți îi revine candidatului supleant Bălănescu Grigore de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Strășeni (sediul Călărași) din 5 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași, candidatului supleant Bălănescu Grigore de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierul Bălănescu Grigore asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

                   

Chișinău, 17 iunie 2021

Nr. 5031