Nr. 5032 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni

  • 17.06.2021
  • 154
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni

 

            Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Cazac Angela aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Coșernița îi revine candidatului supleant Parfeni Sergiu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Criuleni, sediul Central din 1 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral                       nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 22  și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni, candidatului supleant Parfeni Sergiu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Parfeni Sergiu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

                                          

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 17 iunie 2021

Nr. 5032