Nr. 5033 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei

  • 17.06.2021
  • 179
  • 0

 

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Orhei

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Mudrea Victor ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul raional Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei îi revine candidatului supleant Pușneac Ana de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei din 2 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Mudrea Victor ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul raional Orhei.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei candidatului supleant Pușneac Ana de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierul Pușneac Ana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 17 iunie 2021

Nr. 5033