Nr. 5193 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gălășeni, raionul Râșcani

  • 28.07.2021
  • 330
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Gălășeni, raionul Râșcani
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Cherdivară Victor ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Gălășeni, raionul Râșcani, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Gălășeni îi revine candidatului supleant Gonța Svetlana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Drochia, sediul Râșcani din 27 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cherdivară Victor ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Gălășeni, raionul Râșcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Gălășeni, raionul Râșcani, candidatului supleant Gonța Svetlana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Gonța Svetlana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iulie 2021
Nr. 5193